Języki skryp­towe? Co to?

Pro­gramy napisane dzięki językom skryptowym, to właś­ci­wie pliki tek­stowe (można je edy­tować nawet w notat­niku). Uruchamia się je za pomocą dodatkowego pro­gramu i w momen­cie uru­chomienia tekst (czyli kod) jest inter­pre­towany (zamieni­any na postać zrozu­mi­ałą dla kom­put­era i wykony­wany). Zaletą tego sposobu jest to, że możesz szy­bko zobaczyć wszystkie efekty swoich zmian – wystar­czy, że odświeżysz stronę lub uru­chomisz ponownie i od razu możesz zapoznać się z efektem swojej pracy.

Zalety? W językach skryp­towych pisze się szy­b­ciej proste aplikacje. Poza tym języki te umożliwiają łatwe popraw­ianie nieścisłości tak zwaną metodą prób i błędów. Programiści polecają języki skryptowe osobom, które pragną rozpocząć swoją przygodę z programowaniem.

Pamiętamy jednak o ich wadach. Minusem języków skryptowych jest to, że o błędach w kodzie dowiemy się dopiero w momen­cie uruchami­a­nia tego konkret­nego frag­mentu kodu. Minusem jest również mniejsza wyda­jność takich aplikacji – nie nadają się do skomplikowanych projektów.