Mikroprocesor

www.donmiko.it www.barramundi.pl dzierżawa kserokopiarek

Komputer to złożone urządzenie, które codziennie wykonuje mnóstwo różnych zadań, czasami nawet pracując nad kilkoma jednocześnie. Aby zapewnić sprzętowi jak największą wydajność i nie pozwolić na ciągłe przerwy czy zacięcia podczas wykonywania poleceń, specjaliści wyposażyli je w specjalny mikroprocesor.

Mikroprocesor to po prostu scalony układ cyfrowy, który posiada wysoki stopień integracji. Dzięki niemu charakteryzuje się zdolnością wykonywania ciągów operacji cyfrowych, sprecyzowanych w przedstawionej mu instrukcji.

Historia mikroprocesorów sięga roku 1971. To właśnie wtedy powstał pierwszy tego typu układ – czterobitowy Intel 4004.

Naturalnie, nie nadawał się on do obsługi komputera, a prostych narzędzi elektronicznych, zbliżonych do kalkulatora. Przyczynił się jednak do dużego rozwoju mikrokomputerów w latach siedemdziesiątych XX wieku.

Warto zauważyć, że każdy mikroprocesor ma określone przeznaczenie. Jeśli układ został stworzony po to, by sterować komputerem stacjonarnym, nie będzie on zdolny do obsługiwania żadnego innego urządzenia zgoła odmiennego rodzaju.